O stezce

Stezka hastrmanů v Brništi je především zábavnou a také naučnou stezkou pro děti a jejich rodiny, kde prožijete příjemné okamžiky v okolí vod a mokřadů uprostřed krásné přírody podralského regionu. Stezkou vás budou provádět pohádkové bytosti i skuteční obyvatelé vodní říše, o jejichž životě se také více dozvíte.

Stezka hastrmanů v Brništi vznikla ve spolupráci Podralského nadačního fondu ZOD, ZOD Brniště a obce Brniště na podzim roku 2011. Projekt byl financován ze zdrojů EU v rámci Programu rozvoje venkova, Podralského nadačního fondu ZOD a ZOD Brniště.

Jedná se o zábavnou a naučnou stezku s 11-ti tématickými zastávkami, která vám přiblíží život kolem vody, připomene některé druhy z rostlin, stromů a živočichů svázaných s tímto prostředím. Nastíní význam mokřadů, lužních lesů, i nutnost ochrany vody a vodních ploch.

Dětem jsou na většině zastavení k dispozici zábavné hrací prvky, slouží jim 4 dětská mini hřiště a hrací plocha, na které můžou malí i velcí poměřit svou šikovnost v hraní kuliček. Starší děti si mohou na trase prověřit své vědomosti, mladší děti zvou pohádkové bytosti ke splnění nejrůznějších úkolů.

K odpočinku lákají různá posezení - lavičky či vyhlídkové lávky nad mokřady, kde můžete nerušeně relaxovat, nechat se unášet krásnými přírodními scenériemi, naslouchat dění v rákosí, či si užívat rozhledů do krajiny. Tematickou podobu stezky dotvářejí krásné sochy a řezbářské výtvory významných umělců jako jsou pan Jiří Genzer, Jan Švadlenka a řada dalších.

Přímo v obci Brniště zhlédnete nejen kostel sv. Mikuláše, který byl zapsán již v r. 1958 do seznamu kulturních památek, stavby lidové architektury, 2 staré mlýny, sbírku drážních cedulí na nádraží, ale i hornické mini muzeum v blízkosti obce.