Zastávka č.5: Brnišťský rybník

Rybníky jsou domovem rozmanitých druhů vodních rostlin, živočichů a hmyzu. Bývají zastávkou tažných ptáků a hnízdištěm vodního ptactva.

Rybníky mají nejen hospodářský, estetický, rekreační a krajinotvorný význam. Důležitou funkcí je i zadržování vody v krajině, dočišťování povrchové vody, pozitivně ovlivňují mikroklima v dané lokalitě. Při nadměrných srážkách mají význam v protipovodňové ochraně.

Kolem Brnišťského rybníka roste převážně rákos, můžete zde spatřit i chráněnou bylinu kosatec žlutý, kopřivu, z keřů např. bez černý atd. Ze stromů jsou zde např. olše , duby, vrba, lípa, borovice, bříza. Nejhojnější rybou v rybníce je kapr, dále amur, okoun, karas, štika. Z vodního ptactva připomeňme kachnu divokou, čírku, lysku. Nad vodní hladinou se vznášejí vážky, šídla, komáři atd. K rybníkům patří neodmyslitelně i užovky.