Zastávka č.11: Obecní parčík

Další

Dřevo jako surovina

Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny.
Je zahrnováno mezi obnovitelné zdroje energie, jako jeden z druhů biomasy.

 Základní druhy dřeva

Dřevo jehličnatých dřevin – smrk, jedle, borovice, modřín, jalovec, tis, dougllaska
Dřevo listnatých dřevin – buk, dub, jasan, lípa, třešeň, švestka, ořešák, topol, vrba atd.
 

Využití dřeva

Dřevo je oblíbenou surovinou již mnoho tisíc let, je pevné a snadno formovatelné. Každý druh dřeva má svoje zvláštní vlastnosti, což ovlivňuje možnosti jeho využití. Měkké dřevo je takové, které se snáze opracovává, pochází většinou z jehličnatých stromů, z listnatých např. lipové, topolové, vrbové a další. Zatímco tvrdé dřevo se získává hlavně z listnatých stromů jako dub, buk, jasan, ořešák atd.
Dřevo lze řezat, hoblovat, vrtat do něj otvory a otesáváním vytvářet různé tvary. Pokácené stromy se dodávají na pilu, kde se z nich zhotovují prkna a desky, trámy na stavbu, vyrábí se z něj nábytek a další zboží. Je základní surovinou k výrobě papíru a celulózy. Využívá se k výrobě nástrojů. Dřevo bylo též lidmi využívaným palivem a používáme ho dodnes.