Zastávka č.8: Nádraží

Historie železnice

Od r. 1900 je obec Brniště spojena s okolím železnicí, prochází zde žel. trať z Liberce do České Lípy. Od roku 1873 existoval v Brništi poštovní úřad a přeprava pošty. Od 01.06.1902 se již poštovní zásilky vyzvedávaly na nádraží. Zachovala se zde nádražní budova z r. 1901, v blízkosti této budovy se nachází soukromá expozice předmětů souvisejících s železnicí, jako např. cedule, štíty, lampy apod.

Tlustec

Východně od obce Brniště leží kopec Tlustec 591 m.n. (něm. Tölzberg) , výrazná krajinná dominanta severního okraje Ralské pahorkatiny. Kopec je tvořen alkalickými olivinickými bazalty. Jde o neovulkanickou kupu se strmými svahy, balvanovými proudy a haldami. Kopec je zalesněn v horní části bukovými porosty, v dolní části smrčinami.