Zastávka č.2: Rybník Vratislav

Stromy

Stromy patří mezi největší a nejdéle žijící formy života na zemi. Jsou to dřeviny jejichž stonek tvoří kmen, který se v určité výšce nad zemí dělí na větve, které utvářejí korunu.
V půdě jsou ukotveny kořeny, jimiž odebírají vodu a minerální látky. Existují dvě hlavní skupiny stromů – listnaté a jehličnaté.

Význam stromů
Pomáhají udržovat čistou atmosféru, tzn. že pohlcují oxid uhličitý a uvolňují kyslík. Chrání půdu před erozí, zabraňují jejímu sesouvání a podemílání. Zadržují vodu, čímž se stávají i účinnou ochranou před záplavami. Omezují hluk a znečištění, v rovné krajině plní funkci větrolamů. Hospodářský význam např.produkce dřeva pro průmysl, stavebnictví atd. Kulturní a estetický např. parky, duchovní symboly, útočiště mnoha druhů zvířat.