Zastávka č.4: Lužní les

Lužní les (luh) je podmáčený les s vysokou hladinou podzemní vody a záplavovým cyklem. Objevuje se kolem vodních toků, hlavní podmínkou vzniku lužního lesa je dostatečně podmáčená půda. Typy lužního lesa jsou měkký a tvrdý luh.
 

Měkký luh najdeme na nejvlhčích místech, v blízkosti vodních toků, tato místa bývají častěji zaplavovaná. V měkkém luhu se nejlépe daří vrbám, topolům i olším.


Tvrdý luh se vyskytuje na místech sušších, dále od vody. Rostou zde nejčastěji duby, jasany, javory, lípy, jilmy.