Zastávka č.7: U kapličky

Výklenková kaplička
 

Opravu výklenkové kaple zorganizovala Římskokatolická farnost Brniště, projekt byl podpořen v roce 2004 v rámci programu Fondu kulturního dědictví – Záchrana drobných památek místního významu.

Na malbě jsou vyobrazeni tito světci

Svatý Mikuláš - proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných.
Svatý Prokop - byl původně světský kněz a později poustevník, zakladatel Sázavského kláštera.
Svatý Vojtěch - Od 11.století byl svatý Vojtěch pokládán za druhého patrona české země po svatém Václavovi.
Svatá Lucie - Lucie je tradičně spojována se světlem , tato souvislost odkazuje na původ jejího jména, lux je latinsky světlo.
Svatá Zdislava z Lemberka - byla česká šlechtična a zakladatelka špitálu. Je hlavní patronkou Litoměřické diecéze a také patronkou Libereckého kraje.