Zastávka č.10: Panenský potok

Panenský potok

Obcí Brniště protéká Panenský potok.
Pramení v Libereckém kraji nedaleko od obce Jítrava, ve výšce 505 m n.m., délka toku je asi 28 km, teče západním směrem. Pravobřežní přítoky Panenského potoka jsou Valcha, Růžový potok, Brnišťský potok, levobřežními přítoky jsou Fibichův a Luhovský potok. Na horním toku leží nad údolím potoka zámek Lemberk, pod zámkem u potoka vyvěrá pramen údajně léčivé vody Zdislavina studánka s empírovým glorietem z roku 1862. Potok protéká městem Jablonné v Podještědí, jež se řadí k nejstarším městům na severu Čech. Pod městem Jablonné v Podještědí tvoří potok četné meandry, protéká Jáchymovem a Pertolticemi, obcemi s ukázkami lidové architektury.Ústí zprava do Ploučnice v Mimoni, ve výšce 275 m n.m.